PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt op 14 juli 2023

Deze privacyverklaring voor Ajar Tec Ltd (handelend onder de naam Ajar Technology) (‘wij‘,‘ons‘, of‘onze‘), beschrijft hoe en waarom wij uw gegevens kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (‘verwerken‘) wanneer u gebruik maakt van onze diensten (‘Diensten‘), zoals wanneer u:

 • Bezoek onze website op http://www.ajartechnology.com, of een andere website van ons met een link naar deze privacyverklaring.
 • Op andere gerelateerde manieren met ons samen te werken, inclusief verkoop, marketing of evenementen

Vragen of zorgen? Het lezen van deze privacyverklaring helpt u om uw privacyrechten en -keuzes te begrijpen. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Services. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, kun je contact met ons opnemen via [email protected].

SAMENVATTING VAN BELANGRIJKE PUNTEN

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer informatie vinden over elk van deze onderwerpen door te klikken op de link na elk belangrijk punt of door gebruik te maken van onze inhoudsopgave hieronder om de sectie te vinden die u zoekt.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we? Wanneer je onze Services bezoekt, gebruikt of er doorheen navigeert, kunnen we persoonlijke gegevens verwerken, afhankelijk van de manier waarop je met ons en de Services omgaat, de keuzes die je maakt en de producten en functies die je gebruikt. Meer informatie over persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie? We verwerken geen gevoelige persoonlijke gegevens.

Ontvangen we informatie van derden? We kunnen informatie ontvangen van openbare databases, marketingpartners, sociale mediaplatforms en andere externe bronnen. Meer informatie over informatie verzameld uit andere bronnen.

Hoe verwerken we uw informatie? We verwerken uw gegevens om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen we uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. We verwerken uw gegevens alleen als we daar een geldige wettelijke reden voor hebben. Meer informatie over hoe we uw gegevens verwerken.

In welke situaties en met welke partijen delen we persoonlijke informatie? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke derden. Meer informatie over wanneer en met wie we uw persoonlijke gegevens delen.

Hoe houden we uw informatie veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Geen enkele elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie kan echter als 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Lees meer over hoe we je informatie veilig houden.

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Meer informatie over uw privacyrechten.

Hoe oefent u uw rechten uit? De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen is door een verzoek om toegang tot uw gegevens in te dienen of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wil je meer weten over wat we doen met de informatie die we verzamelen? Lees de volledige privacyverklaring.

INHOUDSOPGAVE

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

2. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

3. OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERWERKEN?

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

7. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

9. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR FUNCTIES VOOR NIET BIJHOUDEN

10. PASSEN WE DEZE KENNISGEVING AAN?

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

12. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN CONTROLEREN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

Persoonlijke informatie die u ons verstrekt

In het kort: Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u aangeeft geïnteresseerd te zijn in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Services, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Services, of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Door u verstrekte persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de context van je interacties met ons en de Services, de keuzes die je maakt en de producten en functies die je gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen kan het volgende omvatten:

 • namen
 • telefoonnummers
 • e-mailadressen
 • postadressen
 • functiebenamingen
 • gebruikersnamen
 • contactvoorkeuren
 • contact- of authenticatiegegevens
 • factuuradressen

Gevoelige informatie. We verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, moeten juist, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van wijzigingen in dergelijke persoonlijke gegevens.

Informatie verzameld uit andere bronnen

In het kort: We kunnen beperkte gegevens verzamelen uit openbare databases, marketingpartners en andere externe bronnen.

Om ons beter in staat te stellen u relevante marketing, aanbiedingen en diensten aan te bieden en onze gegevens bij te werken, kunnen we informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners, partnerprogramma’s, gegevensleveranciers en andere derden. Deze informatie omvat postadressen, functietitels, e-mailadressen, telefoonnummers, intentiegegevens (of gegevens over gebruikersgedrag), IP-adressen (Internet Protocol), sociale-mediaprofielen, URL’s van sociale media en aangepaste profielen, ten behoeve van gerichte reclame en promotie van evenementen.

2. HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

In het kort: We verwerken uw gegevens om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen we uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

We verwerken je persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe je omgaat met onze Services, waaronder:

 • Om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is om een vitaal belang van een individu te redden of te beschermen, zoals het voorkomen van schade.

3. OP WELKE RECHTSGRONDEN BASEREN WIJ ONS OM UW GEGEVENS TE VERWERKEN?

In het kort: We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is en we een geldige wettelijke reden (d.w.z. wettelijke basis) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan de wetgeving, om u diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen.

De General Data Protection Regulation (GDPR) en de GDPR in het VK vereisen dat we uitleggen op welke geldige rechtsgrondslagen we ons baseren om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Als zodanig kunnen we ons baseren op de volgende rechtsgrondslagen om uw persoonlijke gegevens te verwerken:

 • Instemming. We kunnen uw gegevens verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming.
 • Wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of uw gegevens vrij te geven als bewijs in een rechtszaak waarbij wij betrokken zijn.
 • Vitale belangen. Wij kunnen uw gegevens verwerken wanneer wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties waarin sprake is van potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

In het kort: We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende derden.

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens in de volgende situaties moeten delen:

 • Bedrijfsoverdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van al onze of een deel van onze activiteiten aan een ander bedrijf.

5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

In het kort: We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij anders vereist door de wet.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren zolang dat nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten).

Wanneer we geen legitieme zakelijke noodzaak meer hebben om je persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze gegevens verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat je persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-up archieven), zullen we je persoonlijke gegevens veilig opslaan en afschermen van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

In het kort: Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben gepaste en redelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen en inspanningen om je informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie als 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en je informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best doen om je persoonlijke gegevens te beschermen, is het verzenden van persoonlijke gegevens van en naar onze Services op eigen risico. U dient alleen toegang te hebben tot de Services in een beveiligde omgeving.

7. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

In het kort: We verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar.

We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen niet aan kinderen jonger dan 18 jaar. Door de Services te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd van een minderjarige bent en toestemming geeft voor het gebruik van de Services door deze minderjarige. Als we ontdekken dat persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 18 jaar zijn verzameld, zullen we de account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze records te verwijderen. Als u op de hoogte bent van gegevens die wij mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via [email protected].

8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), hebt u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke gegevens geven. U kunt uw account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio’s (zoals de EER en het VK) hebt u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van uw persoonlijke gegevens, (ii) rectificatie of uitwissing te vragen; (iii) de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, de overdraagbaarheid van gegevens. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte‘HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING‘ hieronder.

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als u zich in de EER of het VK bevindt en van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw lidstaat of de gegevensbeschermingsautoriteit van het VK.

Als u zich in Zwitserland bevindt, kunt u contact opnemen met de Federal Data Protection and Information Commissioner.

Uw toestemming intrekken: Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte‘HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING‘ hieronder.

Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens op andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming.

Opt-out van marketing- en promotionele communicatie: U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze marketing- en promotionele berichten door ‘STOP’ of ‘UNSUBSCRIBE’ te antwoorden op de SMS-berichten die we versturen, of door contact met ons op te nemen via de gegevens in het gedeelte ‘.HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?‘ hieronder. U wordt dan verwijderd uit de marketinglijsten. We kunnen echter nog wel met u communiceren, bijvoorbeeld om u servicegerelateerde berichten te sturen die nodig zijn voor de administratie en het gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet-marketingdoeleinden.

Als u vragen of opmerkingen hebt over uw privacyrechten, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

9. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR FUNCTIES VOOR NIET BIJHOUDEN

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties hebben een functie of instelling voor Do-Not-Track (‘DNT’) die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om te voorkomen dat gegevens over uw online browseactiviteiten worden gecontroleerd en verzameld. Op dit moment is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Daarom reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze doorgeven om niet online gevolgd te worden. Als er een norm voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

10. PASSEN WE DEZE KENNISGEVING AAN?

In het kort: Ja, we zullen deze verklaring bijwerken als dat nodig is om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte ‘Herziene’ datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door op prominente wijze een kennisgeving van dergelijke veranderingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig door te lezen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw gegevens beschermen.

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kennisgeving, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, Joseph Keane, per e-mail op [email protected], per telefoon op 08006122680 of per post op:

Ajar Tec Ltd
Joseph Keane
De boomgaard
Brentford TW8 9EW
Verenigd Koninkrijk

12. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN CONTROLEREN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetgeving in uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, om die gegevens te wijzigen of om ze te verwijderen. Om uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen, kunt u een verzoek om toegang tot uw gegevens indienen.