Smart Building Technologies - Holland Park Villas

Casestudy – Integratie van slimme gebouwen

Zakelijke uitdaging

We waren ingehuurd om de AV-, IT-, Intercom- en Domotica-systemen te leveren voor het appartementinrichtingspakket op de luxe ontwikkeling van Holland Park Villas in Kensington om 68 appartementen te beslaan.

Onze oplossing

Dit bestond uit de levering, installatie en inbedrijfstelling van de volgende systemen;

 • AV & Data-bekabeling voor elk appartement
 • Fiber IRS-infrastructuur
 • IRS-distributie binnen de appartementen
 • Intelligent lichtregelsysteem
 • Domotica besturingssysteem
 • Video-intercom geïntegreerd in het domoticasysteem

We hebben op maat gemaakte oplossingen geleverd die zijn ontworpen voor specifieke vereisten, zoals op maat gemaakte verlichtingsbehuizingen en bedradingskopstations, aangepaste integratie van de intercom en domoticasystemen.

De voordelen

Na de succesvolle voltooiing van het project werden we door tal van bewoners aangenomen om hun systemen te upgraden en de verbeterde

functionaliteit inclusief:

 • AV-distributie in meerdere kamers
 • Aangepaste controle:
 • Automatische gordijnen en jaloezieën,
 • Beveiligingssystemen

Smart Building Technologies - Holland Park Villas

Case Study – Smart Building Integration

Business Challenge

We were engaged to deliver the AV, IT, Intercom and Home Automation systems for the apartment fit-out package on the luxury Holland Park Villas development in Kensington to cover 68 apartments.

Our Solution

This consisted of the supply, installation and commissioning of the following systems;

 • AV & Data cabling headend for each apartment
 • Fibre IRS infrastructure
 • IRS distribution within the apartments
 • Intelligent lighting control system
 • Home automation control system
 • Video intercom integrated into the home automation system

We provided bespoke solutions to designed to specific requirements such as custom made lighting enclosures and wiring headend units, custom integration of the intercom and home automation systems.

The Benefits

Following successful project completion, we were retained by numerous residents to upgrade their systems and provide the enhanced

functionality including:

 • Multi-room AV distribution
 • Customised control
 • Automatic curtains and blinds,
 • Security systems